CNC zpracování plechů
CYPRIÁN, s.r.o., IČ: 26832984
Martinovská 3325/48e, Ostrava - Martinov, 72300
www.cypriansro.com
Zdenek Cyprián, jednatel
info#cypriansro.com
O firmě
Jsme česká obchodně výrobní firma zabývající se zpracováním plechů a hutního materiálu. Provozovna se nachází v Ostravě - Martinov, na ulici Martinovská 3168/40 a je vybavena zámečnickou dílnou, svařovnou a dílnou s CNC stroji na zpracování plechů. S pomocí našich partnerů jsme schopni provádět různé povrchové úpravy a dodávat tak hotové produkty, podle potřeb našich zákazníků.
Aktuality:
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
Naše firma získala dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního Programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, programu podpory: TECHNOLOGIE: pro projekt s reg. číslem: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006041 s názvem: Modernizace a rozšíření technologického vybavení firmy CYPRIÁN, s.r.o.